Fjøsarkitekt

Trenger du hjelp til å få prosjektert fjøset ditt av en uavhengig fjøsarkitekt - så er du kommet på rett sted. Jeg tar små og store oppdrag. Med 8 års fartstid fra i-mek bransjen så har jeg opparbeidet meg solid erfaring i å planlegge både fjøs og andre landbruksbygg.

Tegninger
Jeg bruker avanserte dataverktøy, spesialtilpasset landbruk, som bidrar til at tegnejobben gjøres unna effektivt. Dataverktøyet gjør det mulig å generere 3-dimensjonale tegninger av fjøset både innvendig og utvendig.

For å komme i gang med bygging trengs et minimum av tegninger:

  • situasjonsplan
  • plantegninger
  • fasadetegninger
  • snitt-tegning

Hvorfor bruke penger på prosjektering?
Min påstand er at du får pengene igjen. Jeg kan bidra med å detaljprosjektere helt fra starten av, slik at de kostnadsoverslag som innhentes blir så nøyaktige som mulig. Og tilleggs-regninger underveis i byggingen blir minimale. For å oppnå dette er det viktig at alle fag er gjennomtenkt og prosjektert i størst mulig grad, før priser innhentes og avtaler inngås.

Mer kommer…
Her vil det etter hvert komme informasjon og eksempler på hva jeg kan tilby av tjenester for deg som bonde - sidene vil utvikles videre i tiden fremover.