Arkitektkontoret Trond Lode

Jeg startet for meg selv i 2006, etter å ha jobbet med planlegging av driftsbygninger til landbruket i 8 år. Alle disse årene har jeg brukt DDS HusPartner som tegneverktøy. Dette er et modulbasert data tegneverktøy som gjør det mulig å jobbe effektivt, samt presentere prosjektet 3-dimensjonalt og fotorealistisk før byggingen starter (se referanser).

Min spesialkompetanse er fortsatt landbruksbygg, hvilket innebærer alt fra store løsdriftfjøs, grishus, og maskinhus - til mindre tilbygg for ungdyr, plansiloer, gjødsellager eller annet.

Jeg er glad i nye utfordringer, og det har gitt meg oppdrag innenfor alt fra idrettsanlegg, bolighus, garasjer m.m. (se referanser).